Date | Apr 2015

Brand Core Value & 品牌核心价值  

Slogan & 品牌识别语

Logo Design & 标志提升

VIS & 视觉系统设计  

SIS & 零售店面设计

郝掌柜
郝掌柜八鲜锅是以八种汁料,精确配比,加以养生食材,绝妙融为一体,其色,其香,其味,皆成一绝。